നിര്‍മ്മാണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിന്റെ കൈത്താങ്ങ്; കുറഞ്ഞവിലയില്‍ സിമന്റ് ലഭ്യമാക്കി കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ രംഗത്ത്

രാജ്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനസൗകര്യ വികസനങ്ങളുശട നിര്‍മാണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് വിപണി വിലയേക്കാള്‍ കുറഞ്ഞ നിരക്കില്‍ സിമന്റ് ലഭ്യമാക്കാന്‍ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക്

സിമന്റ് വ്യാപാരികള്‍ സമരം പിന്‍‌വലിച്ചു

സംസ്ഥാനത്ത് കഴിഞ്ഞ 12 ദിവസമായി സിമന്റ്‌ ഹോള്‍സെയില്‍, റീട്ടെയില്‍ വ്യപാരികള്‍ നടത്തിവന്ന സമരം പിന്‍വലിച്ചു.ധനമന്ത്രി കെ എം മാണിയുമായി നടത്തിയ