സി. ഷംസുദ്ദീന്‍ ഐസിസി അമ്പയര്‍ പാനലില്‍

ഇന്റര്‍നാഷണല്‍ ക്രിക്കറ്റ് കൗണ്‍സില്‍ പുതിയതായി എലൈറ്റ് പാനലിലേയ്ക്ക് തെരഞ്ഞെടുത്ത അഞ്ച് തേര്‍ഡ് അമ്പയര്‍മാരായി ഇന്ത്യയില്‍ നിന്ന് ഒരാള്‍ മാത്രം. ഹൈദരാബാദ്