ടെലിവിഷന്‍ പരസ്യങ്ങള്‍ക്കു പ്രിയം ബോളിവുഡ് സുന്ദരികള്‍

താരങ്ങളുടെ സ്വന്തമാണ് പരസ്യലോകം. സിനിമ , സ്‌പോര്‍ട്‌സ് താരങ്ങളുടെ കുത്തകയാണ് ഇന്ത്യന്‍ പരസ്യ വിപണി, പ്രത്യേകിച്ച് ടെലിവിഷന്‍. താരങ്ങളില്‍ ടെലിവിഷന്‍