താക്കറെയുടെ നില അതീവ ഗുരുതരം

ശിവസേനാ നേതാവ് ബാല്‍താക്കറെയുടെ നില അതീവ ഗുരുതരമായി തുടരുന്നു. ഓക്സിജന്‍ നല്‍കിയാണ് ജീവന്‍ നിലനിര്‍ത്തുന്നത്. കടുത്ത ശ്വാസതടസ്സത്തെ തുടർന്നാണ് 86