‘എഴുന്നേല്‍ക്കാന്‍ വൈകിപ്പോയതിനാൽ സ്വന്തം മണ്ഡലത്തിലുണ്ടായ സംഘര്‍ഷം അറിഞ്ഞില്ല’: തൃണമൂല്‍ സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി മൂണ്‍മൂണ്‍സെന്‍

ബെഡ് കോഫി സമയത്തിന് ലഭിക്കാഞ്ഞതിനാല്‍ താന്‍ എഴുന്നേല്‍ക്കാന്‍ വൈകിപ്പോയി എന്നാണ് മൂണ്‍മൂണ്‍ സെന്‍ പറ‌ഞ്ഞത്