തിരുവഞ്ചൂരിനെതിരായ ഹര്‍ജി തള്ളി

ആഭ്യന്തര മന്ത്രി തിരുവഞ്ചൂര്‍ രാധാകൃഷ്‌ണനെതിരായി വിജിലന്‍സ്‌ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട്‌ സമര്‍പ്പിച്ച ഹര്‍ജി കോട്ടയം വിജിലന്‍സ്‌ കോടതി തള്ളി. വിവാദവ്യവസായി ടി.ജി.