ക്രിസ്മസ് ചിത്രങ്ങൾ തീയറ്ററുകളിൽ

ക്രിസ്മസ് ആഘോഷത്തിനു മധുരം പകരാൻ നാലു മലയാളം ചിത്രങ്ങൾ തീയറ്ററുകളിൽ.രഞ്ജിത്ത് കഥയും തിരക്കഥയും ഒരുക്കി നിര്‍മിക്കുന്ന മമ്മൂട്ടി ചിത്രമാണ് ‘ബാവൂട്ടിയുടെ