രാജ്യത്ത്’ അൺലോക്ക്’ മൂന്നാം ഘട്ടം പ്രഖ്യാപിച്ച് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രാലയം; മാർഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ അറിയാം

അൺലോക്ക് പ്രക്രിയയുടെ മൂന്നാം ഘട്ട ഇളവുകൾ കണ്ടെയ്ൻമെന്‍റ് സോണുകളിൽ ബാധകമല്ല.