വിക്കിലീക്സ് സ്ഥാപകൻ ജൂലിയൻ അസാഞ്ജിനെതിരായ ബലാത്സംഗക്കേസിന്റെ അന്വേഷണം സ്വീഡൻ നിർത്തിവെച്ചു

വിക്കിലീക്സ് സ്ഥാപകൻ ജൂലിയൻ അസാഞ്ജിനെതിരായ ബലാത്സംഗക്കേസുകളിലെ അന്വേഷണം നിർത്തിവെച്ചതായി സ്വീഡൻ. സ്വീഡനിലെ ഡയക്ടർ ഓഫ് പ്രോസിക്യൂഷൻ ആയ മരിയൻ നി