ലോക്ക് ഡൗണ്‍ പ്രതിസന്ധി: ചെറുകിട വ്യവസായ മേഖലയ്ക്ക് 1416 കോടിയുടെ പാക്കേജുമായി സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍

കോവിഡ് സമാശ്വാസ പദ്ധതി അടുത്തമാസം ഒന്നുമുതല്‍ ഡിസംബര്‍ വരെയാണ് പ്രാബല്യത്തില്‍ ഉണ്ടാവുക.

രാജ്യത്തെ ചെറുകിട ഇടത്തരം മേഖലകൾക്ക് 20,000കോടി; പാക്കേജിന് അംഗീകാരം നല്‍കി കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭ

നിലവിലെ പദ്ധതി പ്രകാരം വഴിയോരക്കച്ചവടക്കാര്‍ക്ക് 10,000 രൂപവരെ വായ്‍പ ലഭിക്കും. ഇവര്‍ക്ക് പ്രവര്‍ത്തന മൂലധനമായാണ് പണം ലഭിക്കുക.