ദൈവഗണങ്ങള്‍ ഈ സർക്കാരിനൊപ്പം; മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പരാമര്‍ശത്തിനെതിരെ പരാതിയുമായി യുഡിഎഫ്

"അയ്യപ്പനും, ഇന്നാട്ടിലെ എല്ലാ ദൈവഗണങ്ങളും ഈ സർക്കാരിനൊപ്പമാണ് " എന്ന പരാമർശത്തിന് എതിരെയാണ് സതീശൻ പാച്ചേനി പരാതി നൽകിയത്.