ക്ഷേത്രങ്ങളാക്രമിക്കുക, ശോഭയാത്രയിലേക്ക് ബോംബെറിയുക, മുസ്ലീങ്ങളാണെന്നു പറയുക, കലാപമുണ്ടാക്കുക: മലപ്പുറത്തെ തകർക്കാനുള്ള സംഘപരിവാർ ശ്രമങ്ങൾ ഇന്നോ ഇന്നലെയോ തുടങ്ങിയതല്ല

ഇതാദ്യമായല്ല മലപ്പുറം ജില്ല സംഘപരിവാറിൻ്റെ വിദ്വേഷ- വ്യാജ പ്രചരണങ്ങൾക്കിരയാകുന്നത്. മലപ്പുറം ജില്ലയുടെ രൂപീകരണം മുതൽ ഇത്തരം കാഴ്ചകൾ കാണുവാൻ

മലപ്പുറത്ത് ഹിന്ദുക്കൾക്ക് ഭൂമിവാങ്ങാൻ കഴിയില്ലെന്ന സംഘപരിവാർ നുണ പൊളിച്ചടുക്കുന്ന രേഖകൾ

കേരളത്തേയും പ്രത്യേകിച്ച് മലപ്പുറത്തേയും കുറിച്ച് നട്ടാൽ കുരുക്കാത്ത നുണകളാണു സംഘപരിവാറും അവരുടെ സൈബർ സൈന്യവും ദേശീയതലത്തിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത്. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരാലും മുസ്ലീങ്ങളാലും