അഞ്ചു പൈസ ചെലവില്ലാതെ ശമ്പളം നൽകാനൊരു വഴി: സർക്കാർ ജീവനക്കാരന്റെ രണ്ടുവർഷം മുമ്പുള്ള പോസ്റ്റ് ഉയർത്തിയെടുത്ത് സോഷ്യൽ മീഡിയ

അഞ്ചു പൈസ ചെലവില്ലാതെ ശമ്പളം നല്‍കാനുള്ള വഴി പറയുന്ന സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാരനായ ഉമേഷ് വള്ളിക്കുന്നിന്റെ രണ്ടുവര്‍ഷം മുമ്പുള്ള പോസ്റ്റ് ഉയര്‍ത്തിയെടുത്തിരിക്കുകയാണ്

ബാങ്കോ, ട്രഷറിയോ; ഏത് മാര്‍ഗത്തില്‍ വേണമെന്ന് അറിയിച്ചില്ലെങ്കിൽ സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാരുടെ ഇനിമുതലുളള ശമ്പളം ബാങ്കിലേക്ക് പോകില്ല

എന്നാൽ ഇനിമുതല്‍ രേഖാ മൂലം അറിയിപ്പ് നല്‍കാതെ ശമ്പളം ബാങ്കിലേക്ക് മാറ്റി നല്‍കില്ല.

മുടങ്ങിയ ശമ്പള കുടിശ്ശികകള്‍ ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളില്‍ കൊടുത്ത് തീര്‍ക്കുമെന്ന് വിജയ് മല്യ

സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിമൂലം  കിംഗ്ഫിഷര്‍  ജീവനക്കാരുടെ  മുടങ്ങിയ ശമ്പളകുടിശ്ശിക  ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളില്‍  കൊടുത്തു തീര്‍ക്കുമെന്ന് കിംഗ്ഫിഷന്‍ മേധാവി വിജയ്മല്യ എയര്‍ലൈന്‍സ്  ജീവനക്കാര്‍ക്ക് നല്‍കിയ