ബിസിസിഐ അംഗീകരിച്ചു; വിരാട് കോലിയുടെ നൂറാം ടെസ്റ്റിന് കാണികളെത്തും

രാജ്യത്തെ ഇപ്പോഴുള്ള കൊവിഡ് സാഹചര്യങ്ങള്‍ വിലയിരുത്തിയശേഷം 50 ശതമാനം കാണികളെ പ്രവേശിപ്പിക്കാനാണ് തീരുമാനമെടുത്തത്