ഉദ്ഘാടനത്തിനെത്തിയ സൂപ്പര്‍ താരത്തെ എല്ലാം മറന്ന് മൊബൈലില്‍ ഷൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടു നിന്നവര്‍ക്കിടയില്‍ കൂട്ടപോക്കറ്റടി

പയ്യന്നൂരില്‍ പ്രമുഖ വസ്ത്രാലയത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനത്തിനെത്തിയ സൂപ്പര്‍ താരത്തെ എല്ലാം മറന്ന് മൊബൈലില്‍ ഷൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടു നിന്നവര്‍ക്കിടയില്‍ കൂട്ടപോക്കറ്റടി. റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടത്