കാർഷിക നിയമ ഭേദഗതി കേരള നിയമസഭ വോട്ടിനിട്ട് തള്ളും; ബുധനാഴ്ച പ്രത്യേക സമ്മേളനം

രാജ്യതലസ്ഥാനത്ത് കർഷകർ നടത്തിവരുന്ന സമരത്തോടൊപ്പമാണ് കേരളത്തിന്‍റെ നിലപാടെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഭരണ പ്രതിപക്ഷങ്ങൾ സംയുക്തമായി കാര്‍ഷിക നിയമ ഭേദഗതി

നിയമസഭയുടെ അവകാശങ്ങള്‍ ലംഘിച്ചിട്ടില്ലെന്നും, ഫയലുകള്‍ വിളിച്ചുവരുത്താന്‍ അധികാരമുണ്ടെന്നും ഇ.ഡി

നിയമസഭയുടെ അവകാശങ്ങള്‍ ലംഘിച്ചിട്ടില്ലെന്നും, ഫയലുകള്‍ വിളിച്ചുവരുത്താന്‍ അധികാരമുണ്ടെന്നും ഇ.ഡി