ജാമ്യം റദ്ദാക്കാതിരിക്കാൻ കാരണം ബോധിപ്പിക്കുക; ഇ-ബുൾജെറ്റ് സഹോദരങ്ങൾക്ക് കോടതിയുടെ നോട്ടീസ്

ഇരുവരും തോക്കും, കഞ്ചാവ് ചെടിയും ഉയർത്തി പിടിച്ച് ഇവർ ചിത്രീകരിച്ച ദൃശ്യങ്ങൾ പൊലീസിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്.

ഇ ബുൾ ജെറ്റ് വിവാദം: ആരാധകരുടെ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലെ നിയമവിരുദ്ധ കമന്റുകൾ പരിശോധിക്കാന്‍ പോലീസ്

പ്രതികൾക്കെതിരെ കൂടുതല്‍ എന്തെങ്കിലും തെളിവുണ്ടെങ്കിൽ അവ അറിയിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളോട് വ്യക്തമാക്കി.

ഈബുൾ ജെറ്റ് വിവാദത്തില്‍ പോലീസിനെതിരെ മാത്യു കുഴൽനാടൻ; വിമർശനം കടുത്തപ്പോള്‍ പോസ്റ്റ് തിരുത്തി

പോലീസിന് തോന്നിയത് പോലെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ഇത് വെള്ളിരിക്കാപട്ടണമല്ലെന്നും എംഎൽഎ എഴുതിയിരുന്നു.