ദുബായിലെ വാഹനങ്ങളുടെ നമ്പര്‍ പ്ലേറ്റുകള്‍ ഇനിമുതല്‍ നിര്‍മ്മിക്കുക പൂര്‍ണ്ണമായും റോബോട്ടുകള്‍ നിയന്ത്രിക്കുന്ന പുതിയ ഫാക്ടറിയില്‍

വാഹനത്തിന്റെ ഒരു നമ്പര്‍ പ്ലേറ്റ് തയ്യാറാക്കാന്‍ 15 സെക്കന്റുകള്‍ മാത്രമാണ് ആവശ്യം. മുന്‍പ് രണ്ട് മിനിറ്റായിരുന്നു വേണ്ടിയിരുന്നത്.

ദുബായ്:ഗതാഗത നിയമം ശക്തമാക്കുന്നു

ദിബായ്: മദ്യപിച്ചു വാഹനമോടിക്കുന്നവർക്കെതിരെ നിയമ നടപടികൾ ശക്തമാക്കുന്നു. വർദ്ദിച്ചു വരുന്ന വാഹനാപകടങ്ങൾ കുറയ്ക്കുന്നതിനാണ് നിയമം ശക്തമാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതെന്നു  ദുബായ് ഗതാഗത