ലോ ഫ്ലോർ ബസുകളിൽ സെമി സ്ലീപ്പർ മാതൃകയിൽ ഉള്ള റിക്ലൈനിം​ഗ് സീറ്റുകൾ

single-img
18 July 2022

കെഎസ്ആർടിസി 2009-13, 15-16 കാലഘട്ടങ്ങളിൽ സിറ്റി സർവ്വീസിന് ജൻറം സ്കീമിൽ വാങ്ങിയ വോൾവോ ലോ ഫ്ലോർ എ.സി ബസുകളിൽ ദീർഘയാത്ര കൂടുതൽ സുഖപ്രദമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സെമി സ്ലീപ്പർ മാതൃകയിലുള്ള റിക്ലൈനിം​ഗ് (പുറകോട്ട് ചരിക്കാനാകുന്ന സീറ്റുകൾ) സീറ്റുകളിലേക്ക് മാറ്റുന്നു. പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ JN 470, JN 505 നമ്പരുകൾ ഉള്ള രണ്ട് ബസുകളിലും ഇതിനകം സീറ്റുകൾ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞു. ഈ സീറ്റുകൾ ഉപയോ​ഗിച്ച് ഒരുമാസം തിരുവനന്തപുരം – കോഴിക്കോട് റൂട്ടിൽ പരീക്ഷണ സർവ്വീസ് നടത്തും.

യാത്രക്കാരുടേയും ജീവനക്കാരുടേയും അഭിപ്രായം ലഭ്യമായ ശേഷം അനുയോജ്യമാണെങ്കിൽ 180 വോൾവോ ലോഫ്ലോർ എ.സി ബസുകളിലും ഇത്തരം സീറ്റ് ഘടിപ്പിച്ച് ദീർഘ ദൂര സർവ്വീസ് നടത്താനാണ് പദ്ധതി.
ഒരു ബസിന് സീറ്റിന് മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടി ശരാശരി 3,14,684 രൂപയാണ് ചിലവ്.

കെഎസ്ആർടിസിക്ക് 2009 – 13 കാലഘട്ടത്തിൽ 80 ഉം, 2015 – 16 കാലഘട്ടത്തിൽ 110 ഉം വോൾവോ ലോ ഫ്ലോർ എ.സി ബസുകളുമാണ് ലഭിച്ചത്. ഈ ബസുകൾക്ക് ഒരു ലിറ്റർ ഡീസലിന് ശരാശരി രണ്ടര കിലോ മീറ്റർ മൈലേജാണ് ലഭിക്കുന്നത്. അത് സിറ്റി സർവ്വീസ് ആകുമ്പോൾ മൈലേജ് വീണ്ടും കുറയുകയും ചെയ്യും.

സിറ്റി സർവ്വീസിന് വേണ്ടി മാത്രമായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ബസുകൾ ആദ്യമായി കൊച്ചി സിറ്റിയിലാണ് ഉപയോ​ഗിച്ചത്. എന്നാൽ അത് വിജകരമല്ലാതായതിനെ തുടർന്ന് ദീർഘ ദൂര സർവ്വീസിന് വേണ്ടി ചിൽ സർവ്വീസ് ആയും ഉപയോ​ഗിച്ചു. എന്നാൽ സീറ്റുകൾ ദീർഘദൂര യാത്രക്ക് അനുയോജ്യമല്ലാതിരുന്നതിനാൽ ഇതിലെ യാത്രക്കാർ നിരന്തരം പരാതി അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. സാധാ​രണ ബസുകളിലെ സീറ്റുകൾ ഇതിൽ ഘടിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള സീറ്റുകൾ ഘടിപ്പിക്കാൻ ടെന്റർ വിളിക്കുകയും, രണ്ട് ബസുകളിൽ പൂർണ്ണമായി പുതിയ സീറ്റുകൾ ഘടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ രണ്ട് ബസുകളിൽ ഘടിപ്പിച്ചതിന്റെ ‘പരീക്ഷണമാണ് നിലവിൽ നടക്കുന്നത്.

ഇപ്പോൾ ബൈപ്പാസ് റൈഡറായും അല്ലാതെയും ഈ ബസുകൾ കേരളത്തിലുളടീനളം സർവ്വീസ് നടത്തി വരുന്നുണ്ട്. അടുത്തയിടെ നടത്തിയ ഫെയർ റിവിഷനിൽ എ.സി ലോ ഫ്ലോർ ബസ്സുകളുടെ നിരക്ക് കുറക്കുകയും ചെയ്തതിനാൽ മൾട്ടി ആക്സിൽ/ ഡിലക്സ് AC ബസ്സുകളെക്കാൾ നിരക്ക് കുറവും നോൺ AC ഡീലക്സ് ബസ്സുകളെക്കാൾ നിരക്ക് കൂടുതലുമായി ആണ് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. തിരുവനന്തപുരം – കോഴിക്കോട് റൂട്ടിൽ എറണാകുളം വഴി 791 രൂപയും കോട്ടയം വഴി 769 രൂപയും ആണ് ചാർജ് ഈടാക്കുന്നത്.

ഈ ബസുകളുടെ മികച്ച എ‍ഞ്ചിനും, അറ്റകുറ്റ പണികൾ വരാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ്. ഡ്രൈവി​ഗ് സുരക്ഷിതത്വവും, മികച്ച യാത്രയും ലഭിക്കുന്നത് കൊണ്ട് യാത്രക്കാരുടെ ജനപ്രിയ എ.സി. ബസായതിനാൽ സീറ്റ് കൂടി മികച്ചതാകുമ്പോൾ ഈ ബസുകളിൽ കൂടുതൽ യാത്രക്കാരെ ആകർഷിക്കാനാകുമെന്നാണ് കെഎസ്ആർടിസി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.