ഐടി ചട്ടങ്ങള്‍ പാലിക്കാന്‍ ട്വിറ്ററിന് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ അന്ത്യശാസനം

single-img
29 June 2022

ന്യൂഡല്‍ഹി: ഐടി നിയമങ്ങൾ പാലിക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ട്വിറ്ററിന് അന്ത്യശാസനം നൽകി. ജൂലൈ നാലിനകം നിയമങ്ങൾ പാലിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്ന നിലയിൽ ട്വിറ്ററിന് അതിന്റെ പരിരക്ഷ നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് സർക്കാർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

ഐടി നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 69 എ പ്രകാരം നോട്ടീസ് നൽകിയിട്ടും ചില പോസ്റ്റുകളുടെ ഉള്ളടക്കത്തിനെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കാത്തതിനാലാണ് കേന്ദ്രം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയത്. ജൂൺ 6, 9 തീയതികളിൽ നൽകിയ നോട്ടീസുകൾ അനുസരിച്ച് ട്വിറ്റർ നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് സംരക്ഷണം നീക്കുമെന്ന് കാണിച്ച് കേന്ദ്രസർക്കാർ ട്വിറ്ററിന്റെ ചീഫ് കംപ്ലയിൻസ് ഓഫീസർക്ക് നോട്ടീസ് നൽകിയത്.

ട്വിറ്ററിനെതിരെ ഒരു നടപടിയും സ്വീകരിക്കാത്തതിനാൽ ഏത് പോസ്റ്റിലാണ് കേന്ദ്രം ട്വിറ്ററിന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയതെന്ന് വ്യക്തമല്ല. ഇന്ത്യയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളും രാജ്യത്തെ ഐടി നിയമങ്ങൾ പാലിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണെന്ന് കേന്ദ്രം നോട്ടീസിൽ പറയുന്നു. നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 79 പ്രകാരമുള്ള പരിരക്ഷ നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ, ഐടി ആക്ട് 2000 പ്രകാരമുള്ള കുറ്റങ്ങൾക്ക് ട്വിറ്ററിനെതിരെ സർക്കാരിന് നടപടിയെടുക്കാം.