വൈദ്യുതി ബില്‍ ഇനി എസ്എംഎസ് ആയി

single-img
27 June 2022

തിരുവനന്തപുരം: വൈദ്യുതി ബില്ലുകൾ കടലാസിൽ അച്ചടിക്കുന്ന സമ്പ്രദായം അവസാനിപ്പിക്കാൻ കെ.എസ്.ഇ.ബി തീരുമാനിച്ചു. പകരം, റീഡിംഗ് എടുത്ത ശേഷം, ബിൽ ഉപയോക്താവിന്റെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ ഒരു എസ്എംഎസ് സന്ദേശമായി അയയ്ക്കും. കെ.എസ്.ഇ.ബിയുടെ എല്ലാ ഇടപാടുകളും 100 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഡിജിറ്റലൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയുടെ ആദ്യ ഘട്ടമാണ് ഈ മാറ്റം.

കാർഷിക കണക്ഷനുകളുള്ളവരും ദാരിദ്ര്യരേഖയ്ക്ക് താഴെയുള്ള സബ്സിഡി ലഭിക്കുന്നവരും ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ ഉപയോക്താക്കളും അവരുടെ ബില്ലുകൾ ഓൺലൈനായോ മൊബൈൽ ആപ്പ് വഴിയോ മാത്രം അടയ്ക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നതിനാണ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത്. 100 ദിവസത്തിന് ശേഷം ക്യാഷ് കൗണ്ടർ വഴി ബിൽ അടയ്ക്കുന്നതിന് ഒരു ശതമാനം ക്യാഷ് ഹാൻഡ്ലിംഗ് ഫീസ് ഈടാക്കണമെന്നും ബോർഡ് ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

വൈദ്യുതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അപേക്ഷകൾ ഓൺലൈനായി സമർപ്പിക്കുന്ന ഗാർഹിക ഉപയോക്താക്കൾക്കും അപേക്ഷാ ഫീസ് ഒഴിവാക്കും. പേപ്പർ ഫോമുകൾ വഴിയുള്ള അപേക്ഷകൾക്കുള്ള ഫീസും 10 ശതമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കും. ബിപിഎൽ, കാർഷിക ഉപഭോക്താക്കൾ എന്നിവർക്ക് ഈ വർദ്ധനവ് ബാധകമല്ല. ഉപഭോക്തൃ നമ്പർ തന്നെ വെർച്വൽ അക്കൗണ്ട് നമ്പറായി കണക്കാക്കുകയും ബാങ്കുകളിൽ പേയ്മെന്റുകൾ നടത്താൻ സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും. ഇത് ഒരു മാസത്തിനകം നടപ്പാക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഈ സാമ്പത്തിക വർഷം അവസാനത്തോടെ സമ്പൂർണ ഇ-പേയ്മെന്റ് സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തുകയാണ് ലക്ഷ്യം. സബ്സിഡി ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഇത് ബാധകമല്ല.