തലച്ചുമട് എടുക്കുന്നത് യന്ത്രങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത കാലത്തെ രീതി; നിരോധിക്കണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി

single-img
14 December 2021

തൊഴിലാളികൾ തലയിൽ ചുമടെടുക്കുന്നതിനെതിരെ വിമർശനവുമായി കേരള ഹൈക്കോടതി. തലച്ചുമട് മാനുഷിക വിരുദ്ധമെന്ന് പറഞ്ഞ കേരള ഹൈക്കോടതി ഇത് നിരോധിക്കേണ്ടതാണെന്നും കൂട്ടിച്ചേർത്തു . മമറ്റുള്ള റ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ തലച്ചുമട് ജോലിയില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ ഈ പ്രസ്താവന.

സ്ഥിരമായി തലച്ചുമടെടുക്കുന്ന തൊഴിലാളികൾക്ക് ഗുരുതര ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. യന്ത്രങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത കാലത്തേതാണ് ഈ രീതിയെന്നും ഇനിയും ഇത് തുടരരുതെന്നും കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടു. അതേസമയം, നിരവധി തൊഴിലാളികളെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് ഈ ഘട്ടത്തിൽ സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കി.

എന്നാൽ, എക്കാലവും ചുമട്ട് തൊഴിലാളികൾ അങ്ങിനെ തന്നെ തുടരണമെന്നത് ചിലരുടെ ആഗ്രഹമാണെന്നും ഇതിന് പിന്നിൽ സ്വാർത്ഥതാത്പര്യങ്ങളാണെന്നും ജസ്റ്റിസ് ദേവൻ രാമചന്ദ്രൻ കുറ്റപ്പെടുത്തി