കോവിഡ് വാക്സിന്‍ വിതരണം: സംസ്ഥാനങ്ങളോട് കമ്മറ്റികള്‍ രൂപീകരിക്കാന്‍ കേന്ദ്ര നിര്‍‌ദ്ദേശം

single-img
30 October 2020

കോവിഡ് വാക്സിന്‍ വിതരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് കമ്മറ്റികള്‍ രൂപീകരിക്കുന്നതിന് രാജ്യത്തെ സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്ക് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ നിര്‍‌ദ്ദേശം നല്‍കി. സംസ്ഥാനങ്ങളോട് ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയില്‍ സംസ്ഥാന സ്റ്റിയറിങ് കമ്മറ്റിയും അഡീഷണല്‍ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ സംസ്ഥാന ടാസ്ക് ഫോഴ്സും രൂപീകരിക്കാനാണ് നിര്‍ദ്ദേശം.

സര്‍ക്കാരിന്റെ കീഴിലുള്ള ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ വകുപ്പുകളുടേയും സജീവമായ ഇടപെടല്‍ ഈ സ്റ്റിയറിങ് കമ്മറ്റികള്‍ ഉറപ്പാക്കണം . ഇതുവഴി കോവിഡ് വാക്സിന്‍ വിതരണത്തിന് സംസ്ഥാനങ്ങളെ കൂടി സജ്ജമാക്കുകയാണ് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന്റെ ലക്‌ഷ്യം. ഇതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഇപ്പോള്‍ ഇത്തരമൊരു നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്. സംസ്ഥാന സ്റ്റിയറിങ് കമ്മറ്റിയാണ് എല്ല വകുപ്പുകളുടേയും സജീവമായ ഇടപെടലും നിയന്ത്രണവും ഏകോപനവും ഉറപ്പാക്കുക.