ഇടുക്കി മെഡിക്കൽ കോളജിന് ദേശീയ മെഡിക്കൽ കമ്മീഷന്റെ അംഗീകാരം

single-img
28 July 2022

ദീർഘകാലത്തെ കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിൽ ഇടുക്കി മെഡിക്കൽ കോളജിന് ദേശീയ മെഡിക്കൽ കമ്മീഷന്റെ അംഗീകാരം. ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ നൂറ് സീറ്റുകളുള്ള ബാച്ചിനാണ് അംഗീകാരം നൽകിയത്. ഈ വർഷം തന്നെ ക്ലാസുകൾ ആരംഭിക്കും. 2013ലായിരുന്നു മെഡിക്കൽ കോളജിൽ അവസാനമായി പ്രവേശനം നടത്തിയത്.

അതിന് ശേഷം അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ അപര്യാപ്തത ചൂണ്ടിക്കാട്ടി മെഡിക്കൽ കമ്മീഷൻ അംഗീകാരം റദ്ദാക്കി. ഏതാനും മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് മെഡിക്കൽ കോളജിന് അംഗീകാരം തേടി അപേക്ഷ നൽകിയിരുന്നുവെങ്കിലും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ അപര്യാപ്തത തന്നെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി മെഡിക്കൽ കമ്മീഷൻ ആവശ്യം തള്ളിയിരുന്നു.

എന്നാൽ ഇപ്പോൾ മെഡിക്കൽ കോളജിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ആധുനിക സൗകര്യങ്ങൾ കാണിച്ച് അധികൃതർ നൽകിയ വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അംഗീകാരം ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്.