പെൻഷന്‍പ്രായം വര്‍ദ്ധന; യൂത്ത് കോണ്‍ഗ്രസിന് അതൃപ്തി

പെന്‍ഷന്‍ പ്രായം ഉയര്‍ത്തിയ നടപടി പുനപ്പരിശോധിക്കണമെന്ന് യൂത്ത് കോണ്‍ഗ്രസ് സര്‍ക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. യൂത്ത് കോണ്‍ഗ്രസ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് പി.സി. വിഷ്ണുനാഥ്