റേഷൻകടകൾ വഴി മദ്യം വിതരണം ചെയ്യണം; സ്ഥിരം മദ്യപാനികൾക്ക് മദ്യലഭ്യത സർക്കാർ ഉറപ്പുവരുത്തണം ആവശ്യവുമായി യൂത്ത് ലീഗ് നേതാവ്; വിവാദമായതോടെ പോസ്റ്റ് പിൻവലിച്ചു

സംസ്ഥാനത്തെ സ്ഥിരം മദ്യപാനികൾക്ക് മദ്യലഭ്യത സർക്കാർ ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്ന ആവശ്യവുമായി യൂത്ത് ലീഗ് നേതാവ്. യൂത്ത് ലീഗ്