പെട്രോൾ, ഷേവ് ലക്ഷദ്വീപ്, ടൂൾക്കിറ്റ് ടീമുകൾ നിശബ്ദമാണ്; തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയത്തിൽ യോഗിയെ അഭിനന്ദിച്ച് കൃഷ്ണകുമാര്‍

ഇത്തവണ ബാലറ്റ് പേപ്പറിലായതിനാൽ ഇവിഎമ്മിന്റെന്റെ പേരിലും കരയാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്നും കൃഷ്ണകുമാർ പരിഹസിക്കുന്നു