ഇസിന്‍ബയേവ വിരമിക്കുന്നു

ലോകം കണ്ട എക്കാലത്തെയും മികച്ച വനിതാ പോള്‍വോള്‍ട്ട് താരം റഷ്യയുടെ യെലേന ഇസിന്‍ബയേവ വിരമിക്കുന്നു. മോസ്‌കോയില്‍ ഓഗസ്റ്റ് 10ന് ആരംഭിക്കുന്ന