സഹപ്രവർത്തകയെ രഹസ്യമായി വിവാഹം കഴിച്ച വിവരവും യെദിയൂരപ്പയുടെ ഡയറിയിൽ: വിവാഹം നടന്നത് ചോറ്റാനിക്കരയിൽ വെച്ച്

2016-ൽ കർണാടക ജനതാ പാർട്ടിയുടെ സ്ഥാപക പ്രസിഡണ്ടായിരുന്നു പത്മനാഭ പ്രസന്ന കുമാർ ആണ് യദിയൂരപ്പ ശോഭയെ രഹസ്യമായി വിവാഹം കഴിച്ചതായി