യായ ടൂറെ ആഫ്രിക്കന്‍ ഫുട്‌ബോളര്‍

ഐവറി കോസ്‌റ്റ്‌ താരം യായ ടൂറെ ആഫ്രിക്കയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ഫുട്‌ബോളറായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. തുടര്‍ച്ചയായ രണ്ടാം വര്‍ഷമാണ്‌ യായ ടൂറെ