തായ്‌ലന്‍ഡ് തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ അക്രമം നടന്നാല്‍ പോളിംഗ് ബൂത്തുകള്‍ അടച്ചിടുമെന്ന് ഷിനവത്ര

തായ്‌ലന്റില്‍ നാളെ നടക്കുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ അക്രമം നടന്നാല്‍ പോളിംഗ് ബൂത്തുകള്‍ അടച്ചിടുമെന്ന് യിംഗ്‌ലക്ക് ഷിനവത്ര. അക്രമം നേരിടേണ്ടിവരുന്ന പോളിംഗ് ബൂത്തുകള്‍