ഷാരൂഖിനെ അമേരിക്കൻ എയർപോർട്ടിൽ തടഞ്ഞു വെച്ചു

ഇന്ത്യൻ ചലച്ചിത്ര ലോകത്തെ കിംഗ് ഖാൻ,ഷാരൂഖ് ഖാനെ അമേരിക്കയിലെ വൈറ്റ് പ്ലെയിൻസ് എയർപോർട്ടിൽ രണ്ട് മണിക്കൂർ തടഞ്ഞു വെച്ചു.സുരക്ഷാ പരിശോധനയുടെ