ജീവയെയും ഡയറക്റ്റർ രവി കെ. ചന്ദ്രയേയും മൊറോക്കൻ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു

തമിഴ് സൂപ്പർസ്റ്റാർ ജീവയെയും ഡയറക്റ്റർ രവി കെ. ചന്ദ്രയേയും മൊറോക്കൻ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തതായി അഭ്യൂഹം. ‘യാൻ’ എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ