യുദ്ധത്തിന് തയ്യാറാകാന്‍ ചൈനീസ് സൈന്യത്തോട് ഷീ ജിന്‍പിങ്

ചൈനീസ് സൈന്യത്തോട് പ്രദേശികമായി യുദ്ധം ജയിക്കാന്‍ സജ്ജരാകാന്‍ പ്രസിഡന്റ് ഷീ ജിന്‍പിങ്. ഇന്ത്യന്‍ പര്യടനം കഴിഞ്ഞ് ബീജിങ്ങില്‍ തിരിച്ചെത്തിയ ഉടനെയാണ്