ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയാവാന്‍ ഏറ്റവും യോഗ്യയായ നേതാവ് മമത ബാനര്‍ജിയാണെന്ന് പ്രമുഖ എഴുത്തുകാരി മഹാശ്വേതാദേവി.

ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയാവാന്‍ ഏറ്റവും യോഗ്യയായ നേതാവ് പശ്ചിമബംഗാള്‍ മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനര്‍ജിയാണെന്ന് പ്രമുഖ എഴുത്തുകാരിയും മാഗ്‌സസെ ജേത്രിയുമായ മഹാശ്വേതാദേവി. കൊല്‍ക്കത്ത