മാറുന്ന ഫാഷന്‍..മാറുന്ന യുവത്വം

ഇഷ്ട്ടങ്ങള്‍ മാറിമറയുന്ന ക്യാമ്പസില്‍ നാളത്തെ ഫാഷന്‍ എന്താകുമെന്നു ചോദിച്ചാല്‍ പെട്ടെന്നൊരു മറുപടി കിട്ടാന്‍ പ്രയാസമാണ്. കൊച്ചു ഫാഷന്‍ പരീക്ഷണങ്ങള്‍ കൊണ്ട്