ബാങ്ക് ജോലി വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് രണ്ടര കോടി രൂപ തട്ടിയെടുത്തു; കൊല്ലത്ത് യുവതി റിമാന്റിൽ

ബാങ്കുകളില്‍ മാനേജർ, ഓഫീസ് അസിസ്റ്റന്‍റ്, മെസഞ്ചര്‍, ഡ്രൈവർ എന്നിങ്ങിനെ വിവിധ തസ്തികകളില്‍ ജോലിവാഗ്ദാനം ചെയ്ത് പലപ്പോഴായി നീതു തട്ടിയത്