കല്ലും മണ്ണും നിറച്ച ടിപ്പർ ലോറി ഓടിച്ച് പോകുന്ന പെൺകുട്ടി; എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠനത്തിന് ശേഷം ടിപ്പർ ലോറിയുടെ ഡ്രൈവിംഗ് സീറ്റിലേക്ക് ശ്രീഷ്മ

കല്ലും മണ്ണും നിറച്ച ടിപ്പർ ലോറി ഓടിച്ച് പോകുന്ന പെൺകുട്ടി; എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠനത്തിന് ശേഷം ശ്രീഷ്മ

സ്ത്രീകളെ വീട്ടില്‍ അടക്കിനിര്‍ത്തിയതാണ് സമൂഹത്തെ ഇന്നത്തെ രീതിയിലേക്ക് മാറ്റാന്‍ സഹായിച്ചത്: ആര്‍എസ്എസ് തലവന്‍ മോഹന്‍ ഭാഗവത്

രാജ്യത്തെ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന വിവാഹ മോചനത്തിന് കാരണം കണ്ടെത്തി ആര്‍ എസ് എസ് തലവന്‍ മോഹന്‍ ഭാഗവത്. സ്ത്രീകളെ വീട്ടില്‍

വിവാഹിതരായ സ്ത്രീകള്‍ പാസ്‌പോര്‍ട്ടില്‍ പേരുമാറ്റേണ്ട എന്ന പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വാദത്തെ ഉയര്‍ത്തിക്കാട്ടുന്നവര്‍ അറിയുക, അങ്ങനെയൊരു നിയമം മുമ്പും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല

പുരോഗമനമുഖം മൂടിയണിയാൻ വേണ്ടിയുള്ള മോദിയുടെ കള്ളവും പൊളിയുന്നു: വിവാഹിതരായ സ്ത്രീകൾ പാസ്പോർട്ടിൽ പേരുമാറ്റണം എന്നൊരു നിയമം മുൻപും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പുരോഗമനനാട്യത്തിനായി