ടോക്കിയോ ഒളിമ്പിക്സിലേക്ക് യോഗ്യത നേടി സൗദിയുടെ വനിതാ അത്ലറ്റ്

ഇവർ തന്റെ സ്‌കൂള്‍ വിദ്യാഭ്യാസ കാലത്ത് ബാസ്‌കറ്റ്ബാള്‍, നീന്തല്‍, വോളിബാള്‍, ജിംനാസ്റ്റിക്സ് എന്നിവയിലും സജീവമായി പങ്കെടുത്തിരുന്നു.