ഇത് വെെറസ് ബാധയാണ്, അതിൻ്റെയടുത്ത് രാഷ്ട്രീയം കളിക്കരുത്: ട്രംപിന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ മറുപടി

മഹാമാരിയുടെ സാഹചര്യത്തെ രാഷ്ട്രീയവത്കരിക്കുന്നത് വലിയ അപകടമുണ്ടാക്കുമെന്നും കൂടുതൽ പേരുടെ മരണത്തിലാണ് ഇത് കലാശിക്കുകയെന്നും ജനറൽ ടെഡ്രോസ് അദനോം വ്യക്തമാക്കി...