ഭര്‍ത്താവിനെ ഉപേക്ഷിച്ച് ഭാര്യ കാമുകനൊപ്പം ഒളിച്ചോടി; കാരണം കോഴിമുട്ട

ഭക്ഷണത്തോടൊപ്പം മുട്ട നല്‍കാന്‍ ഭര്‍ത്താവിനു സാധിക്കാത്തതു കൊണ്ടാണു താന്‍ കാമുകനൊപ്പം പോയതെന്ന് ഇവര്‍ പറയുന്നു. ദിവസക്കൂലിക്കാരനായ തനിക്കു മുട്ട വാങ്ങാനുള്ള