ചെെന പറഞ്ഞത് കള്ളം? ഓരോദിനവും കെെമാറിയത് 3500 ചിതാഭസ്മ കുടങ്ങൾ; കൊറോണ ബാധിച്ച് വുഹാനിൽ മരിച്ചത് 42,000 പേർ

ഹാൻകോവ്, വുച്ചാങ്, ഹാന്യാങ് തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിലെ കുടുംബങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവരുടെ മരിച്ച ബന്ധുക്കളുടെ ചിതാഭസ്മം ഏപ്രിൽ 5 ന് മുൻപ്

തീയിൽ വീണ മൂന്നു മാസം: കൊറോണ വൈറസ് ചെെനയെ കീഴടക്കിയ നാൾവഴികൾ ഇങ്ങനെ

വൈറസ് പകർച്ചവ്യാധിയാണെന്ന് വുഹാനിലെ ഡോക്ടർമാർക്ക് അറിയാമായിരുന്നിട്ടും, 40,000 കുടുംബങ്ങളെ ചാന്ദ്ര പുതുവത്സരം ആഘോഷിക്കുവാൻ നഗര അധികൃതർ അനുവദിച്ചു. അതിനു

വുഹാനിൽ 1,500 ൽ അധികം വൈറസുകളെ സംരക്ഷിക്കുന്നു: 2018ൽ ഒരു ചെെനീസ് മാധ്യമത്തിൽ വന്ന റിപ്പോർട്ട് ചർച്ചയാകുന്നു

വന്യമൃഗങ്ങളെയും മറ്റു ജീവികളേയും ഭക്ഷിക്കുന്ന ചൈനീസ് ശീലത്തിനും രാജ്യത്തെ ശുചിത്വമില്ലാത്ത കമ്പോളങ്ങൾക്കും പുറമേ വെെറസ് മറ്റിടങ്ങിലേക്കു പടരുന്നത് ഇത്തരം