യു.എ.ഇ.യിൽ എമർജൻസി മെഡിസിനുകൾ എത്തിക്കാനൊരുങ്ങി യൂത്ത് ലീഗ് 

യു.എ.ഇ.യിൽ പ്രവാസികൾക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള എമർജൻസി മെഡിസിനുകൾ വൈറ്റ്‌ഗാർഡ്‌ മെഡി-ചെയിൻ പദ്ധതി പ്രകാരം ചൊവ്വ, വ്യാഴം, ശനി ദിവസങ്ങളിലുള്ള