20 രാജ്യങ്ങളിലെ മുതിര്‍ന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വാട്‌സാപ്പ് വിവരങ്ങള്‍ ചോര്‍ത്തിയതായി റിപ്പോര്‍ട്ട്

ലോകത്തെ 20 പ്രധാന രാഷ്ട്രങ്ങളിലെ മുതിര്‍ന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വാട്ട്‌സാപ്പ് വിവരങ്ങള്‍ ചോര്‍ന്നതായി റിപ്പോര്‍ട്ട്. ഇരകളായവരില്‍ ഭൂരിപക്ഷവും സൈനികരും സര്‍ക്കാര്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമാണെന്നാണ്