സിറിയയില്‍ പുതിയ പ്രധാനമന്ത്രി

ഈയിടെ വിമതപക്ഷത്തേക്കു കൂറുമാറിയ ശേഷം ജോര്‍ദാനിലേക്കു പലായനം ചെയ്ത പ്രധാനമന്ത്രി റിയാദ് ഹിജാബിനു പകരം ആരോഗ്യമന്ത്രി വെയില്‍ അല്‍ഹല്‍കിയെ പുതിയ