ആവശ്യങ്ങള്‍ അംഗീകരിക്കുമെന്ന് മമതയുടെ ഉറപ്പ്; പശ്ചിമബംഗാളിലെ ഡോക്ടര്‍മാര്‍ സമരം അവസാനിപ്പിക്കുന്നു

മാധ്യമങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യത്തിലാകണം ചര്‍ച്ച എന്ന ഡോക്ടര്‍മാരുടെ ആവശ്യം ആദ്യം അംഗീകരിക്കാതിരുന്ന സര്‍ക്കാര്‍ പിന്നീട് രണ്ട് ചാനല്‍ ക്യാമറകളുടെ സാന്നിധ്യത്തില്‍ ചര്‍ച്ച