വീണ്ടും പൈപ്പ് പൊട്ടി

തലസ്ഥാന നഗരത്തിന്റെ കുടിവെള്ളം മുട്ടിച്ചുകൊണ്ട് വീണ്ടും പൈപ്പ് പൊട്ടല്‍. ഇത്തവണ മുട്ടടയിലാണ് പൈപ്പില്‍ വിള്ളല്‍ വീണത്. പുലര്‍ച്ചെ നാലരയോടെയാണ് പൈപ്പ്