സൗന്ദര്യ സംരക്ഷണത്തിന് വാള്‍നട്ട്

സൗന്ദര്യ സംരക്ഷണത്തിന് ഏറെ ഫലപ്രദമായ ഒന്നാണ് വാള്‍നട്ട്. സ്ത്രീകള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന സൗന്ദര്യ വര്‍ധക വസ്തുക്കളില്‍ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് വാള്‍നട്ട് സ്‌ക്രബ്. ചര്‍മ്മത്തിന്റെ

വാള്‍നട്ട് കഴിച്ചാല്‍ ഹൃദ്രോഗങ്ങളെ തടയാം

ആരോഗ്യമുള്ള ഹൃദയം ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് നിങ്ങളെങ്കില്‍ വാള്‍നട്ട് ഭക്ഷണത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തൂ.വാള്‍നട്ട് ദിവസേന കഴിക്കുന്നത് ഹൃദയരോഗങ്ങളുടെ സങ്കീര്‍ണ്ണത ഒരു പരിധി വരെ കുറയ്ക്കാന്‍