വാള്‍മാര്‍ട്ട് കോഴ വിവാദം: ജുഡീഷ്യല്‍ അന്വേഷണം നടത്തുമെന്ന് കേന്ദ്രം

പലചരക്ക് വ്യാപാര മേഖലയില്‍ വിദേശനിക്ഷേപത്തിന് അനുമതി നല്‍കാനായി സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നതിന് പണം നല്‍കിയെന്ന വാള്‍മാര്‍ട്ട് റിപ്പോര്‍ട്ടിനെക്കുറിച്ച് ജുഡീഷ്യല്‍ അന്വേഷണം നടത്താന്‍