സൗദിയിലെ നടുറോഡിൽ സിംഹത്തോടൊപ്പം നടക്കാനിറങ്ങി; ഉടമ അറസ്റ്റിൽ

ഇവിടെ ഒരു കഫറ്റീരിയക്ക് സമീപമെത്തിയപ്പോള്‍ അവിടെയുണ്ടായിരുന്നവരിലാരോ അറിയിച്ചതനുസരിച്ച് പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തുകയായിരുന്നു.